Umiejętności menedżerskie, motywowanie i angażowanie pracowników, rozwój i ocena pracowników, zarządzanie przez cele, coaching menedżerski, inteligencja, emocjonalna dla menedżerów, odpowiedzialność menedżerska, budowanie i rozwijanie zaangażowanych zespołów, wyzwania w pracy menedżera, zarządzanie przez wartości

 

biznesowe

współpraca w zespole
mentoring – jak uczyć na stanowisku pracy
komunikacja w biznesie
wywieranie wpływu
zarządzanie zmianą w organizacji
zarządzanie czasem i organizacja pracy
mapy myśli
konstruktywne zachowania w życiu zawodowym
telefoniczna obsługa klienta
analiza danych tekstowych

rozwój osobisty

work – life balance - zachowaj równowagę
wyznaczanie i realizowanie celów
konstruktywna komunikacja
zarządzanie emocjami
jak radzić sobie ze stresem
zarządzanie czasem i planowanie
mapy myśli na co dzień

umiejętności menedżerskie – 16 godzin/2 dni

Dzięki szkoleniu:

zdobędziesz wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania zespołem
poznasz style zarządzania
zweryfikujesz swoje obecne umiejętności menedżerskie
poczujesz się pewniej w roli menedżera

Po szkoleniu będziesz umieć:

planować pracę własną i zespołu
efektywnie stosować różne style zarządzania
organizować i delegować zadania
kontrolować/monitorować pracę podwładnych
kierować i angażować
udzielać informacji zwrotnej
prowadzić rozmowy podsumowujące
prowadzić efektywne spotkania z zespołem

coaching menedżerski – 16 godzin/2 dni

Dzięki szkoleniu:

dowiesz się czym jest coaching menedżerski
poznasz skuteczną i nowoczesną metodę wspierającą zarządzanie
zdobędziesz dodatkowe narzędzie angażowania pracowników
nauczysz się budować pozytywne relacje z pracownikami

Po szkoleniu będziesz umieć:

prowadzić rozmowy coachingowe
koncentrować uwagę podwładnych na rozwiązaniach
zadawać właściwe i ważne pytania
uważnie i aktywnie słuchać innych
udzielać budującej informacji zwrotnej
tworzyć plany rozwojowe pracowników
stosować adekwatne style komunikacji

zarządzanie czasem – 16 godzin/2 dni

Dzięki szkoleniu:

będziesz mieć więcej czasu dla siebie i innych
zmniejszysz ryzyko utraty czasu
wyeliminujesz ze swojego życia zawodowego zbędny pośpiech
zyskasz poczucie wykonywania rzeczy ważnych we właściwym czasie
poznasz nowoczesne sposoby zarzadzania strumieniem zadań

Po szkoleniu będziesz umieć:

określać cele i priorytety
stosować zróżnicowane narzędzia i metody zarządzania czasem
racjonalnie i efektywnie zaplanować dzień pracy
rozpoznawać i eliminować zakłócenia w Twojej pracy
podejmować decyzje w sytuacjach presji czasowej

współpraca w zespole – 8 godzin/1 dzień

Dzięki szkoleniu:

dowiesz się, co charakteryzuje najbardziej efektywne zespoły
poznasz fazy życia zespołu
sprawdzisz jaki jest Twój indywidualny profil ról zespołowych
poznasz modele funkcjonowania zespołu

Po szkoleniu będziesz umieć:

świadomie identyfikować fazę rozwoju zespołu, w którym pracujesz
identyfikować wspólne dla zespołu cele, wartości i potrzeby
rozpoznawać i wykorzystywać zalety wynikające z Twojej naturalnej roli zespołowej
efektywnie współpracować z reprezentantami różnych stylów społecznych
szukać możliwości współpracy poza własnym środowiskiem

jak radzić sobie ze stresem – 8 godzin/1 dzień

Dzięki szkoleniu:

zmniejszysz ryzyko destrukcyjnego działania stresu w Twoim życiu
poznasz model poznawczy reakcji stresowej
zdiagnozujesz poziom i rodzaje oddziaływującego na Ciebie stresu
poznasz racjonalne i skuteczne techniki radzenia sobie w sytuacjach trudnych

Po szkoleniu będziesz umieć:

określać źródła stresu w Twoim otoczeniu
stosować techniki niwelujące wpływ stresu
we własnym zakresie wykonywać ćwiczenia relaksacyjne
dbać o swoje dobre samopoczucie emocjonalne

Work – life balance - zachowaj równowagę 8 godzin/1 dzień

Dzięki szkoleniu:

dowiesz się w jakim stopniu to, co robisz odnosi się do Twojego systemu wartości
wzmocnisz swoje przekonania wspierające zachowanie balansu pomiędzy życiem i pracą
poznasz sposoby budowania życiowej równowagi

Po szkoleniu będziesz umieć:

określać swoje życiowe priorytety
weryfikować czy to, co robisz jest zgodne z Twoim systemem wartości
w prosty i ekologiczny sposób zarządzać swoją efektywnością
stosować metody budowania udanych i trwałych relacji z ludźmi